Zeven misstappen bij academisch handelen in de natuurwetenschappen

Een onderzoeker kan tijdens zijn prachtige werk wel eens mis-stappen. De Zwitserse professor in de chemie dr. W.F. van Gunsteren heeft er in 2012 een essay over geschreven. Hij komt tot een lijst van zeven missers. Dit zijn de zaken die Fair Science wil voorkomen.

De zeven misstappen zijn:

  1. Een slechte of incomplete beschrijving van het onderwerp, bijv. mooie foto’s in plaats van bewijzen voor een causaal verband.
  2. Het niet uitvoeren van duidelijke, goedkope checks die een model, theorie of meting kunnen bevestigen of in twijfel kunnen trekken. Deze checks zouden bijvoorbeeld kunnen laten zien dat er aanvullende variabelen in het spel zijn, of onder welke omstandigheden een model of theorie niet geldt.
  3. Onvoldoende verband tussen data en hypothese waardoor de hypothese minder steun krijgt of de data wordt overgeïnterpreteerd om de hypothese mooier voor te stellen.
  4. Het rapporteren van uitsluitend positieve of gewenste resultaten terwijl de negatieve niet worden genoemd.
  5. Het negeren van fouten die na publicatie worden gevonden.
  6. Plagiaat.
  7. Het zelf bedenken of vervalsen van data. 

Dit zijn de zeven missers in de natuurwetenschappen, aldus Van Gunsteren in The Seven Sins in Academic Behavior in the Natural Sciences.