Nieuw onderzoek schoolboeken gereed

Stichting De Oude Wereld heeft een nieuw onderzoek naar schoolboeken uitgevoerd. Dit onderzoek vormt een vervolg op het onderzoek naar drie biologieboeken uit 2011.

Eind 2011 moest de stichting vaststellen dat de drie meest gebruikte biologieboeken helaas geen duidelijk onderscheid maken tussen feiten en interpretaties. Ook waren deze boeken sterk verouderd.

Ditmaal zijn twee gloednieuwe biologieboeken onderzocht die vanaf komend schooljaar 2013-2014 gebruikt gaan worden. Eind mei 2013 zijn de resultaten naar de betreffende uitgevers gestuurd en de stichting verwacht reactie in de maand juni 2013. Ook het ministerie van OCW is van de onderzoeksresultaten in kennis gesteld. Voorlopig zijn de resultaten niet voor derden beschikbaar.