Zeven misstappen bij academisch handelen in de natuurwetenschappen

Een onderzoeker kan tijdens zijn prachtige werk wel eens mis-stappen. De Zwitserse professor in de chemie dr. W.F. van Gunsteren heeft er in 2012 een essay over geschreven. Hij komt tot een lijst van zeven missers. Dit zijn de zaken die Fair Science wil voorkomen.

De zeven misstappen zijn:

  1. Een slechte of incomplete beschrijving van het onderwerp, bijv. mooie foto’s in plaats van bewijzen voor een causaal verband.
  2. Het niet uitvoeren van duidelijke, goedkope checks die een model, theorie of meting kunnen bevestigen of in twijfel kunnen trekken. Deze checks zouden bijvoorbeeld kunnen laten zien dat er aanvullende variabelen in het spel zijn, of onder welke omstandigheden een model of theorie niet geldt.
  3. Onvoldoende verband tussen data en hypothese waardoor de hypothese minder steun krijgt of de data wordt overgeïnterpreteerd om de hypothese mooier voor te stellen.
  4. Het rapporteren van uitsluitend positieve of gewenste resultaten terwijl de negatieve niet worden genoemd.
  5. Het negeren van fouten die na publicatie worden gevonden.
  6. Plagiaat.
  7. Het zelf bedenken of vervalsen van data. 

Dit zijn de zeven missers in de natuurwetenschappen, aldus Van Gunsteren in The Seven Sins in Academic Behavior in the Natural Sciences.

 

Nieuw onderzoek schoolboeken gereed

Stichting De Oude Wereld heeft een nieuw onderzoek naar schoolboeken uitgevoerd. Dit onderzoek vormt een vervolg op het onderzoek naar drie biologieboeken uit 2011.

Eind 2011 moest de stichting vaststellen dat de drie meest gebruikte biologieboeken helaas geen duidelijk onderscheid maken tussen feiten en interpretaties. Ook waren deze boeken sterk verouderd.

Ditmaal zijn twee gloednieuwe biologieboeken onderzocht die vanaf komend schooljaar 2013-2014 gebruikt gaan worden. Eind mei 2013 zijn de resultaten naar de betreffende uitgevers gestuurd en de stichting verwacht reactie in de maand juni 2013. Ook het ministerie van OCW is van de onderzoeksresultaten in kennis gesteld. Voorlopig zijn de resultaten niet voor derden beschikbaar.