Giften

Fair Science is een initiatief van stichting De Oude Wereld. Wij hebben kosten voor de websites van Fair Science, van De Oude Wereld en van andere websites die worden gebouwd. Op free lance-basis wordt hieraan door deskundigen gewerkt. De stichting heeft geen mensen in dienst. Wij vragen om donaties, en geen subsidies of advertentiegelden. Wij zijn blij met donaties van €5. Als ieder die dit leest €5 zou doneren, zijn we binnen een maand klaar en hoeven we pas over een jaar weer om donaties te vragen.

De websites van De Oude Wereld gaan steeds meer een vraagbaak vormen voor vragen over eerlijke wetenschap en onze herkomst. De herkomst van het heelal, van de aarde, en van het leven op aarde. De website van Fair Science roept op tot eerlijke wetenschap. Dictatuur is niet iets wat past binnen wetenschap en wetenschapsvoorlichting. Onze kinderen hebben recht op informatie en een eigen mening, iets wat ook Unicef vindt.

De Oude Wereld is iets speciaals. Deze stichting breekt een lans voor openheid. Alle relevante theorieën en modellen moeten gehoord kunnen worden. We willen de wereld niet simpeler voorstellen dan hij is. In die wereld is ook plaats voor theorieën en modellen die uitgaan van de betrouwbaarheid van historische verslagen van lang geleden. Wij nemen serieus wat mensen vóór ons hebben opgetekend. De Oude Wereld is wars van het verzwijgen van geschiedenis.

Overweeg om dit jaar een donatie te geven van €5, €20, €50 of wat u maar kunt missen, om De Oude Wereld te helpen te blijven staan voor openheid en eerlijkheid in de wetenschap, wetenschapsvoorlichting en onderwijs.

Bedankt,

Jan Rein de Wit

Voorzitter van stichting De Oude Wereld


Zelf een gift overmaken

Giro 76.55.373
t.n.v. stichting De Oude Wereld te Urk
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL53INGB0007655373


Waar uw donatie voor wordt gebruikt

  1. Technologie: Bandbreedte, onderhoud, ontwikkeling. De Oude Wereld vraagt aandacht voor Fair Science en voor tweemodellenvergelijking van ontstaansmodellen. De Oude Wereld ontwikkelt tools voor tweemodellenvergelijking.
  2. Mensen: Top 10 websites in de wereld hebben duizenden medewerkers. Wij werken met een team van vrijwilligers en besteden specialistisch werk uit aan free lancers. Een donatie is een investering in een efficiënte stichting die het algemeen belang dient zonder winstoogmerk.

Door te doneren, deelt u uw gegevens met de stichting De Oude Wereld. Wij verkopen of verhandelen uw gegevens niet.

Donaties zijn fiscaal aftrekbaar. Stichting De Oude Wereld is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).